2022: Samen resultaat boeken!

Geplaatst op 11-01-2022  -  Categorie: Algemeen

Beste vakgenoten, namens het Digital Architects NetWork (DANW) wensen wij u een voorspoedig nieuwjaar. Ook in 2022 zal ons vakgebied niet stil blijven staan. Na een jaar van verbouwen en fuseren (NAF en GIA samen!) kunnen we nu extra aandacht besteden aan wat er gedaan moet worden om ons vakgebied verder te vernieuwen en op de kaart te zetten. 

Hoog op de agenda staat de verdere invulling van de digitaalkundig architect. Een term die wij gebruiken als meta-aanduiding voor alles wat met de architectuurdiscipline te maken heeft in de digitale transitie van de maatschappij. In de praktijk zijn er veel invullingen te vinden van de architectuurdiscipline, denk aan enterprise architect, security architect, informatie architect, solution architect en domein architect, om er maar een paar te noemen. 

Het verleden heeft ons geleerd dat definitie ervan tot vele semantische discussies leidt en uiteindelijk niets oplevert. De maatschappij stoort zich weinig aan definities, ontwikkelt zich gewoon verder, terwijl de vraag naar vakkundigheid in de digitale transitie alleen maar toeneemt. Daarop willen wij ons richten en wat wij te bieden hebben aan de samenleving, de overheid en het bedrijfsleven. 

Dat willen we in samenwerking doen. De fusie NAF en GIA, de werkgroep Onafhankelijke Architect, en ook de recent aangekondigde donatie van Via Nova Architectura aan het DANW zijn allemaal stappen om ons als community te organiseren en samen aan resultaten te werken. 

Hierbij zoeken we de dialoog met de omgeving over vraagstukken, mogelijkheden en problemen in de digitale wereld. Door kennisdeling willen we met elkaar groeien en bloeien, en daarbij een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat.   

Voor 2022 hebben we een beleidsplan ontwikkeld dat we op de ALV gaan bespreken. De doelen zijn onder meer gericht op waardevolle kennis- en competentieontwikkeling voor architectuur professionals zodat we betekenisvol kunnen bijdragen aan de transitie naar een duurzame digitale samenleving. We lichten hier een tipje van de sluier op: 

  1. Competentieprofiel – Verder ontwikkelen van een samenhangend competentieprofiel waarmee de digitaalkundig architect zich kan kwalificeren. Er is hier al veel werk gedaan in de werkgroep de Onafhankelijke Architect. De tijd is rijp dat we hierbij de brede community gaan betrekken. 
  2. Opleiding – We gaan verder met het ontwikkelen van de Post-Masteropleiding. Dat doen we primair met Universiteit Twente, maar we hebben reflectie nodig voor de leerdoelen die daaraan worden gesteld. Ook hier gaan we u vragen voor input.
  3. Register – Onderdeel van professionaliteit in het vakgebied is dat het vak wordt uitgeoefend en wordt onderhouden met (nieuwe) kennis. Registratie van professionals is een voorwaarde om de kwaliteit van het vakgebied op een hoger niveau te brengen en een erkenning en versterking van de positie van de digitaalkundig architect te geven.
    We zijn op zoek naar twee studenten die een onderzoek kunnen starten voor zo een register. 
  4. Wetenschappelijke ontwikkeling – Wederkerigheid met de wetenschap is belangrijk. Nieuwe kennis opdoen en creëren door ervaring van de community in te brengen. We hebben voor ogen om voor een specifiek thema (modellering) een aantal sessies te organiseren en de resultaten uit te werken voor DADD.
  5. Ethiek – Een kern karakteristiek van de architect is een ethische verantwoording t.o.v. opdrachtgever en leverancier. Dit jaar willen we dit thema introduceren. Samen bewust worden en samen leren hoe ethiek een rol speelt in onze dagelijkse praktijk 

U ziet, een ambitieuze agenda! Wij zijn echter van mening dat dit voor velen van u uitdagende mogelijkheden biedt. U kunt nieuwe inzichten opdoen, maar ook bijdragen aan de (h)erkenning van ons vakgebied en een toegevoegde waarde bieden aan de samenleving, overheid en bedrijfsleven. Als bestuur geloven we er heilig in dat we samen resultaten kunnen boeken. 

Mogen wij op uw bijdrage rekenen?  Wij kijken uit naar een bruisend en interactief verenigingsjaar waarin we samen resultaat boeken!


logo-danw

Postadres
Digital Architects NetWork 
Transistorstraat 71-M
1322 CK Almere

Contactgegevens
T: +31 85760 3797
M: ofni.[antispam].@danw.nl