Een fusie, een nieuwe naam, een nieuw begin!

Geplaatst op 30-12-2021  -  Categorie: Algemeen

Inmiddels zijn de laatste juridische stappen gezet en is de fusie tussen NAF en GIA een feit. We gaan samen verder onder de nieuwe naam Digital Architects NetWork (DANW).

Zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt zijn we druk bezig met de technische zaken zoals de adressen en naamgeving voor LinkedIn, email en de website. Hier en daar zitten we nog in twee werelden. Natuurlijk hopen we dat alles zo snel mogelijk is gemigreerd naar de nieuwe omgeving maar dat heeft even tijd nodig. Wij vragen om uw begrip daarvoor.

De nieuwe website (http://www.danw.nl/) zal een “minimum viable product” zijn, zoals we dat tegenwoordig zo deftig noemen. Anders gezegd, een website die de spil moet gaan vormen in het netwerk en moet gaan groeien. Groeien aan activiteit van leden, maar ook aan inhoudelijke kennis. Zie ook de activiteiten rond Via Nova Architectura.

Terugkijkend naar 2021 hebben we een onstuimig jaar achter de rug. De complete verbouwing van de vereniging, een nieuw secretariaat, de migratie van het ledenbestand en de financiële boekhouding. Dat alles naast de activiteiten die we als beroepsvereniging belangrijk vinden: het vakgebied bekend en erkend maken. In dat kader spelen DADD, de activiteiten rond de Postmasteropleiding, de leerstoel en natuurlijk ook de gebruikelijke sessies voor kennisuitwisseling.

Inmiddels zijn we al begonnen met de Programma Commissie van DADD voor de planning van het programma voor 2022. Zijn we aan het kijken of we kunnen aansluiten bij academisch onderzoek naar modellering. En zijn we een planning aan het maken voor de reguliere events voor 2022.

Op 3 februari 2022 willen we de Algemene Leden Vergadering bijeenroepen voor het vaststellen van de begroting, een paar wijzigingen in de statuten en het beleidsplan voor 2022, maar ook een vakinhoudelijke sessie. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Het DANW-bestuur wenst u een goed en gezond 2022 en wij hopen volgend jaar te ontmoeten in een bruisend verenigingsjaar met mooie activiteiten rondom het vak van de digitaalkundige architect.


Peter Beijer (Voorzitter)
Pieter Buitenhuis
Raimond Brookman
Roland Drijver
Ronald Coenen (Penningmeester)
Wouter Paul Trienekens (Secretaris)


logo-danw

Postadres
Digital Architects NetWork 
Transistorstraat 71-M
1322 CK Almere

Contactgegevens
T: +31 85760 3797
M: ofni.[antispam].@danw.nl