Doe mee met DADD 2022 en wordt een jaar lang gratis lid van het Digital Architects NetWork.

English version

Studeer jij aan een universiteit of hbo instelling? Dan kun je voor slechts 50€,- deelnemen aan het DADD 2022 congres en ben je bovendien een jaar lang gratis lid van de beroepsvereniging Digital Architects NetWork (DANW).

De vereniging organiseert regelmatig sessies met experts over bijvoorbeeld digitale architectuur, cybersecurity, cloud, modelleren, en allerlei andere relevante onderwerpen die te maken hebben met de digitale transformatie van vandaag. Ook zijn er soms sessies met master studenten over hun afstudeeronderzoek en promovendi die onderzoek doen in het digitale domein. Leden van de vereniging kunnen gratis deelnemen aan deze sessies. Zo zijn er dit jaar de volgende sessie geweest:

 • 2022-01-19 Impact van digitaliseren op businessmodellen (Werkgroep kritisch denken)
 • 2022-02-10 Data: an inconenient truth (Ronald Damhof - Chief Data Officer Ministry of Justice and Security
 • 2022-03-08 Models-at-Work (prof. dr. Erik Proper)
 • 2022-03-29 Cybersecurity, een probleem/kans van ons allemaal (Jaap Verhees - CGI)
 • 2022-04-12 Impact van digitalisering op (openbaar) bestuur (Werkgroep kritisch denken)
 • 2022-04-26 Enterprise architectuur vs. digitaal innovatievermogen (Joost Verbraeken - TU Delft)
 • 2022-05-16 Zero Trust Architecture (Tim Steenbrink - TU Delft)
 • 2022-05-30 Impact digitalisering op brede welvaart (Werkgroep kritisch denken)
 • 2022-06-08 Architectuur documenteren - promotieonderzoek Theo Theunissen) 

Wil jij ook kennis maken met je toekomstige werkveld? Doe dan mee met DADD 2022 en profiteer van een jaar gratis lidmaatschap van DANW. Dat helpt jou op weg met een carrière in de digitale wereld van vandaag.

Hoe werkt het? Meldt je aan via dit speciale aanmeldformulier om mee te doen met DADD 2022. Via het secretariaat krijg je danbinnenkort instructies om jezelf als lid van DANW aan te melden. 

Join us at DADD 2022 and get 1 year free membership of Digital Architects NetWork!

English version

Are you studying at a university or college? Then for only 50€ you can join the DADD 2022 conference and also become a free member of the professional association Digital Architects NetWork (DANW) for one year.

The association regularly organizes sessions with experts on topics such as digital architecture, cybersecurity, cloud, modelling, and many other relevant topics related to today's digital transformation. Occasionally there are also sessions with master students about their thesis research and PhD students doing research in the digital domain. Members of the association can participate in these sessions for free.

For example, this year there have been the following sessions:

 • 2022-01-19 Impact of digitization on business models (Critical Thinking Workgroup)
 • 2022-02-10 Data: an inconenient truth (Ronald Damhof - Chief Data Officer Ministry of Justice and Security2022-03-08 Models-at-Work (Prof. Dr. Erik Proper)
 • 2022-03-29 Cybersecurity, a problem/opportunity for all of us (Jaap Verhees - CGI)
 • 2022-04-12 Impact of digitization on (public) governance (Critical Thinking Workgroup)
 • 2022-04-26 Enterprise architecture vs. Digital Innovation Capability (Joost Verbraeken - TU Delft)
 • 2022-05-16 Zero Trust Architecture (Tim Steenbrink - TU Delft)
 • 2022-05-30 Impact of digitization on broad welfare (Critical Thinking Workgroup)
 • 2022-06-08 Documenting architecture - PhD research Theo Theunissen)

Would you like to get to know your future work field? Then join DADD 2022 and benefit from one year free membership of DANW. This will help you on your way to a career in today's digital world.

How does it work? Register via this special application form to participate in DADD 2022. You will then receive instructions shortly to register as a member of DANW. 

logo-danw

Postadres
Digital Architects NetWork 
Transistorstraat 71-M
1322 CK Almere

Contactgegevens
T: +31 85760 3797
M: ofni.[antispam].@danw.nl