POST-MASTER DIGITAL DESIGN & ARCHITECTURE

Geplaatst op 22-10-2023  -  Categorie: Algemeen

Wil je als digitaalkundig toparchitect leiding geven aan een digitale transformatie vanuit maatschappelijke en bedrijfsmatige vraagstukken?
Meld je aan bij de Universiteit Twente voor een informatiebijeenkomst
over de Post-Master Digital Design & Architecture.
Aanmelden: https://www.utwente.nl/onderwijs/professional-learning-and-development/executive_opleidingen/post-master-digital-design-architecture/
Daar staan de data van de informatiebijeenkomsten en het programma.
Vanaf voorjaar 2024 start een pilot voor deelnemers vanuit de overheid.
Voor deelnemers vanuit overheid en bedrijfsleven is de start in najaar 2024.

Wat ga je leren?

De bedoeling van de Post-Master is om ervaren specialisten die al enige tijd werkzaam zijn in de digitale wereld en de rol van digitaalkundig toparchitect willen gaan vervullen, de gelegenheid te bieden zich verder te ontwikkelen en te bekwamen. Je gaat aan de slag met kennis en vaardigheden om een verruiming van denkkader en zienswijze te verkrijgen en een verbreding en verdieping van het vakgebied. In discussie met docenten en ervaringsdeskundigen worden allerlei mogelijkheden verkend en ontwikkeld. Op een creatieve manier worden vanuit verschillende perspectieven adequate oplossingen bedacht voor complexe problemen die zich in concrete situaties voordoen.

De Post-Master richt zich op die zaken die in de praktijk van de architect leiden tot discussies, vraagstukken, knelpunten en problemen, met als kern de waarom-vraag. De opleiding geeft de deelnemers een kader waarmee ze in staat zijn oplossingen aan te dragen.

Je oefent op praktijkcasussen en maakt grondige analyses om de gewenste verandering in de juiste context te plaatsen. Je krijgt een gedegen basis van relevante domeinen (wet- & regelgeving, publieke waarden & ethiek, financiering & waardebepaling, organisatiekunde) om oplossingen te ontwerpen en de inzichten daarvan toe te passen en op waarde te schatten binnen ontwerp- en architectuurvraagstukken en de gevolgen daarvan voor de organisatie.

Er zijn modules over leiderschap om overtuigend in de functie van digitaalkundig toparchitect de gewenste veranderingen te bewerkstelligen en als gedegen gesprekspartner opdrachtgevers, stakeholders en betrokkenen te adviseren.

Investering
Na de opleiding ben je klaar om de nieuwe digitaalkundig toparchitect in Nederland te worden.
Je weet in de volle breedte wat er nodig is om digitale transformaties tot een succes te maken en je hebt een enorme ervaring opgedaan en een netwerk van beroepsgenoten opgebouwd.


logo-danw

Postadres
Digital Architects NetWork 
Transistorstraat 71-M
1322 CK Almere

Contactgegevens
T: +31 85760 3797
M: ofni.[antispam].@danw.nl